Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje slouží pouze na vybudování neveřejného seznamu dárců a podporovatelů projektu Father´s Watch, který zastřešuje Father´s Watch z.s..

Správcem osobních údajů

... je předseda Father´s Watch z.s. - Marcel Janák.

Zpracovatel

Daniel Kovář, IČO:72416165, správce webu, webhosting.

Požádat o vymazání z neveřejného seznamu nebo požádat o změnu osobní údaje můžete napsáním email na info@fatherswatch.com, do předmětu emailu napište ,,vymazání z FW" anebo ,,změna údajů".

Vaše osobní údaje nejsou prodávány ani poskytovány třetím stranám.

 

Top