THE OATH
PŘÍSAHA

 

Hear the words of my oath.
Slište slová mé přísahy.

Night gathers and now my watch begins.
Noc se přikrádá a moje hlídka začíná.

It shall not end until my death.
Neskončí až do mé smrti.

I shall live and die at my post.
Budu žít a zemřu na svém stanovišti.

I am the sword in the darkness.
Já jsem meč v temnotě.

I am the shield that guards you my child and your world.
Jsem štít, který chrání Tebe mé dítě a Tvůj svět.

I am your father, I am the watcher, I will watch over you till my last breath.
Jsem Tvůj otec, jsem Tvůj strážce a budu Tě chránit do mého posledního dechu.

I pledge my life and honour to the father's watch for this night and all nights to come.
Zavazuji svůj život a čest Otcovské Hlídce pro tuto noc a všechny které přijdou.

 

Top