Informácia o spracovaní Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje slúžia výhradne na vybudovanie neverejného zoznamu darcov a podporovateľov projektu Father´s Watch, ktorý zastrešuje Father´s Watch z.s..

Správcom osobných údajov

... je predseda Father´s Watch z.s. - Marcel Janák.

Spracovateľ

Daniel Kovář, IČO:72416165, správce webu, webhosting.

 

Požiadať o vymazanie z neverejného zoznamu alebo požiadať o zmenu osobných údajov možete napísaním emailu na info@fatherswatch.com, do predmetu emailu napíšte ,,vymazanie z FW" alebo ,,zmena údajov". Vaše osobné údaje nie sú predávané ani poskytované tretím stranám.

Top