AKO SI SA O PROJEKTE DOZVEDEL ?

NIEČO O TEBE

VÝBER JEDNORÁZOVÉHO DARU

ĎAKUJEME za každú jednu formu podpory. Veľmi si to vážime.

Delenie prijatých finančných darov podlieha stanovám Father´s Watch z.s. a to tak, že 50% zo získaných prostriedkov bude ihneď prevedených na samostatný charitatívny účet spolku, z ktorého financujeme 100% výhradne charitatívne aktivity zamerané na pomoc deťom. Ak chceš podporovať viac, pozri sekciu na webe ,,Ako môžem pomôcť ?"

NOVIC


0 € / (0 kč)

PRIDAJ SA MEDZI NÁS ZADARMO 

Získaš prístup medzi nás.
Nahliadneš do zákulisia projektu.
Pochopíš o čo nám ide.

Ďalej získaš prístup a možnosť zúčastniť sa na charitatívnych, zábavných, networkingových a vzdelávacích akciách poriadaných spolkom Father’s Watch.

DOBROVOĽNÍK


Zvoľ si dobrovoľnú výšku daru, ktorým chceš podporiť tento projekt. Na základe výšky ti bude pridelený titul a dostaneš takisto darček podľa výšky daru. V uvítacom emaile ti zdelíme bližšie podrobnosti + získaš možnosť zúčastniť sa na charitatívnych, zábavných, networkingových a vzdelávacích akciách poriadaných spolkom Father’s Watch + získaš prístup k výhodám, ktoré do budúcna plánujeme.

PROTEKTOR


8 € / (190 kč)
--- jedná sa o jednorazový dar, nie mesačne ---

Ako darček získaš unikátny odznak ,,PROTEKTORA” + získaš možnosť zúčastniť sa na charitatívnych, zábavných, networkingových a vzdelávacích akciách poriadaných spolkom Father’s Watch + získaš prístup k výhodám, ktoré do budúcna plánujeme.

SPONZOR


50 € / (1250 kč)
--- jedná sa o jednorazový dar, nie mesačne ---

Ako darček získaš unikátny odznak ,,SPONZORA” + získaš možnosť zúčastniť sa na charitatívnych, zábavných, networkingových a vzdelávacích akciách poriadaných spolkom Father’s Watch + získaš prístup k výhodám, ktoré do budúcna plánujeme. Na akciách budeš mať vždy miesta v prvých radách.

V prípade, že chceš venovať väčší dar a chceš získať titul ,,PATRÓN“ či ,,MECENÁŠ“ prípadne najvyššiu hodnosť ,,V.I.P.“ spomedzi podporovateľov myšlienky Father´s Watch, nemusíš teraz vyplňovať tento formulár, ale kontaktuj nás priamo cez kontaktný formulár, prípadne na email info@fatherswatch.comCelý projekt, ako názov napovedá je pre otcov, preto
potrebujeme nejaký dôkaz. Sem nahraj dôkaz, že si otec.
Napríklad fotografiu, alebo rodný list dieťaťa (prosíme 
zakryte / začiernite / inak cenzurujte 
citlivé údaje ako napr. rodné číslo atď. o tieto údaje nám tu nejde)
Prípadne vymyslite iný dôkaz.

!!! Ak sa poznáš osobne (alebo inak) s PREDSEDOM Father's Watch z.s.
a teda vie o tebe, že si otec, nemusíš nič posielať !!!

 

* Registráciou cez tento registračným formulár sa stávaš darcom / podporovateľom Father´s Watch z.s.. Nestávaš sa členom právnickej osoby spolku Father´s Watch z.s., ktorý všetko finančne a organizačne zastrešuje.
** O prijatí daru rozhoduje Predseda Father´s Watch z.s.

 

Informácia o spracovaní Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje slúžia výhradne na vybudovanie neverejného zoznamu darcov a podporovateľov projektu Father´s Watch, ktorý zastrešuje Father´s Watch z.s.. Správcom osobných údajov je predseda Father´s Watch z.s. - Marcel Janák. Spracovateľ: Daniel Kovář, IČO:72416165, správca webu, webhosting. Požiadať o vymazanie z neverejného zoznamu alebo požiadať o zmenu osobných údajov možete napísaním emailu na info@fatherswatch.com, do predmetu emailu napíšte ,,vymazanie z FW" alebo ,,zmena údajov". Vaše osobné údaje nie sú predávané ani poskytované tretím stranám.

Top